Op 19 september is er ook een sportieve tak voorzien voor de allerkleinsten onderons.
Ché sport Bjorn Catteeuw organiseert in samenwerking met de jeugdwerking van Dosko
Beveren een Bevers Buust Tornooi. Daarin nemen Beverse ploegjes het op tegen "buitenlandse" ploegjes.
Kinderen die wensen deel te nemen mogen niet aangesloten zijn bij een voetbalclub en moeten geboren zijn
in het jaar 2004 of 2005. Het tornooi is wel voor iedereen toegankelijk. 


Wedstrijden vinden plaats van 13u tot 15u. Iedere deelnemer krijgt een leuke medaille en 1 of 2 drankjes. 
Inschrijven kan bij Bjorn Catteeuw 0472/896277.


Met dank aan de jeugdwerking van Dosko Beveren voor het ter beschikking stellen van hun accomodatie,
en in het bijzonder jeugdcoördinator Jan Huughe. 

 

 

 

Informatiefolder kun je ook hier vinden